Peruuttamisoikeus ja sen seuraukset

Kuluttajille myönnetään etämyyntisopimuksissa peruuttamisoikeus. Kuluttajana sinulla on oikeus peruuttaa kauppasopimuksesi seuraavan peruuttamisoikeutta koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

PeruuttamisohjeistusPeruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ilman syyn ilmoittamista.

Peruuttamisajan pituus on 14 päivää siitä päivästä lukien, kun sinä tai joku valtuuttamasi henkilö, joka ei ole tavaran kuljettaja, on vastaanottanut tavaran ja ottanut sen haltuunsa.

Jotta voit käyttää peruuttamisoikeuttasi, on sinun ilmoitettava meille (TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Saksa; puh.: +358 94 24 58 235; sähköposti: asiakaspalvelu@telttakauppa.fi) yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä taikka sähköpostilla) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tätä varten liitteenä olevaa peruutuslomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

ZPeruuttamisajan noudattamiseksi riittää, kun lähetät peruuttamisoikeuden käyttöä koskevan ilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta vastaanottamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (paitsi lisäkustannukset, jotka ovat aiheutuneet valitsemastasi toimitustavasta, jos se ei ole tarjoamamme vakiotoimitustapa), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, kun ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta on saapunut meille. Käytämme palautuksessa samaa maksutapaa, jota olet käyttänyt alkuperäisessä kaupassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu toisin; joka tapauksessa sinulle ei aiheudu kuluja tästä palautuksesta. Voimme lykätä maksun palauttamista siihen saakka, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuma on aikaisemmin.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitit meille kauppasopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Vastaat itse tavaroiden palautuksen välittömistä kustannuksista. Kustannukset arvioidaan enintään noin 690,00 EUR arvoisiksi, jos tavarat eivät voi tulla lähetetyksi normaalisti postitse.

Sinun on vastattava tavaroiden arvon alenemisesta vain, jos se on seurausta tuotteiden käsittelemisestä muihin tarkoituksiin kuin on välttämätöntä tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseksi.

Peruuttamisoikeuden kattamattomuus

Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, mikäli sopimus koskee tavaroiden toimitusta, jotka eivät ole valmiiksi valmistettuja ja joiden tuotannossa kuluttajan tekemä yksilöllinen valinta tai määritys on ratkaiseva tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.


Peruuttamisen mallilomake

(Jos haluat peruuttaa kaupan, ole hyvä ja täytä tämä lomake sekä lähetä se takaisin meille.)

TOOLPORT GmbH


Nordportbogen 4


22848 Norderstedt, Saksa


Sähköposti: asiakaspalvelu@telttakauppa.fi


Täten minä/me (*) peruutan/peruutamme (*) tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen seuraavien tavaroiden ostamisesta(*)/seuraavan palvelun suorittamisesta

1. Tilattu Vastaanotettu:
2. Tilattu Vastaanotettu:
3. BTilattu Vastaanotettu:

Kuluttajan nimi:

Kuluttajan osoite:

Kuluttajan allekirjoitus (vain paperimuotoisissa ilmoituksissa)


Päiväys


______

(*) epäsopivat kohdat yliviivataan