Takuuseloste TOOLPORT GmbH

1. Takuunantaja

Tämän takuuselosteen takuunantaja on TOOLPORT GmbH, jota edustavat toimitusjohtajat Dr. Frank Frößler, Jens Schedler, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Saksa. Kaupparekisteri: HRB 8223 KI - Rekisteröintioikeus: Kielin käräjäoikeus.

2. Takuunsaaja

Takuuvaatimukset ovat ostajan oikeuksia, jotka hänellä on kuluttajana kohdan 3 mukaisissa tuotteissa.

3. Takuun sisältö

TOOLPORT GmbH takaa takuunsaajalle seuraavat takuut:

a) kestävyystakuun kaikkiin myymiinsä telttoihin PVC-kattopeitteellä, tarkempi erittely liitteessä I.

b) 10 vuoden ruostumattomuustakuun kaikkiin valikoiman EVEREST PRIME PLUS, HIGHLANDER PLUS, KONTTIKATOS sekä LAIDUNTELTTA PROFESSIONAL runkoihin.

Näistä takuista riippumatta TOOLPORT GmbH:n asiakkaalla on kuluttajana oikeus hänen rajoittamattomiin, lakisääteisiin oikeuksiinsa.

4. Takuun kesto ja alku

Tämän takuuselosteen edeltävään kohtaan 3a) liittyen PVC-kattopeitteen takuu on I.-liitteessä luetelluille teltoille 3 tai 5 vuotta. Tämän takuuselosteen kohdan 3b) osalta takuu on 10 vuotta. Kunkin takuun voimassaolo alkaa siitä ajankohdasta, kun TOOLPORT GmbH toimittaa tavaran ensimmäisen kerran kuluttajalle.

5. Takuun laajuus

Takuu sisältää:

a) edellä mainittuun kohtaan 3a) liittyen TOOLPORT GmbH toimittaa maksutta varaosakaton tai suorittaa maksutta ammattimaisen PVC-peitteen korjauksen oman harkintansa mukaan.

b) edellä mainittuun kohtaan 3b) liittyen ruostuminen on todettavissa silloin, kun akuutit tekniset toimenpiteet olisivat tarpeen tulevan, läpimittaisen ruostumisen estämiseksi taikka teltan käyttöturvallisuuden varmistamiseksi, koska korroosio olisi jo saavuttanut huomattavan laajuuden sisäpuolelta ulkopuolelle. Ruostumista ei katsota tapahtuneeksi, mikäli rungossa on vain ulkoisesti huomattavissa ruosteen alkua. Takuu kattaa varaosarungon maksuttoman toimituksen TOOLPORT GmbH:lta.

c) TOOLPORT GmbH:n kattamat kaikki kuljetuskustannukset; mahdolliset purku- ja kokoamiskustannukset ovat takuunsaajan vastuulla. Takuu edellyttää aina teltan oikeanlaista kokoamista staattisen laskelman sekä kokoamisohjeen mukaan suunnitellulla alustalla ja normaalilla käytöllä.

6. Takuun kattamattomuus

Takuu ei kata purjerenkaita, vetoketjuja, tuuletusikkunoita, kiinnitysliinoja eikä liian tiukalle kiristettyjä kuormaliinoja taikka saumoja. Takuuseen ei myöskään kuulu vahingot, jotka johtuvat väkivallasta ja/tai muutoksista ja/tai itsenäisestä muokkauksesta ja/tai väärinkäytöstä. Materiaalin muutokset tai kuluminen hankauksen vuoksi eivät kuulu takuun piiriin. Tämä ei päde, jos syy on rakenne- tai valmistusvirhe. Maakosketuksesta aiheutuneet vahingot, halkeamat, reiät ja värjäymät eivät myöskään sisälly takuuseen.

7. Takuuoikeuden raukeaminen

Takuuoikeus raukeaa, jos muutoksia tai korjauksia tekee henkilö, joka ei ole nimenomaisesti saanut siihen kirjallista valtuutusta TOOLPORT GmbH:lta. Takuu raukeaa myös kokonaan, jos yksittäiset takuuehdot eivät täyty.

8. Takuutapaus ja sen ilmoittaminen

Vahinko korvataan ainoastaan TOOLPORT GmbH:n tai sen valtuuttaman yrityksen toimesta. Takuuvaatimus edellyttää, että takuunsaaja ilmoittaa TOOLPORT GmbH:lle takuutapauksesta kirjallisesti ja lähettää TOOLPORT GmbH:n pyynnöstä sopivia valokuvia takuutapauksen tarkistamiseksi. TOOLPORT GmbH:n kaikkiin kysymyksiin on vastattava kokonaisvaltaisesti ja totuudenmukaisesti. Takuu edellyttää, että teltan kaikki osat on säilytettävä asiakkaan toimesta, kunnes takuuasia on lopullisesti selvitetty. Lisäksi kaikki muut vaateet, erityisesti korvaus arvon ja ikävähennysten mukaisesti tai korvaus vahingoista, jotka eivät ole syntyneet suoraan PVC-peitteen takia, ovat suljettuja takuusta.

9. Käytettävä laki

Takuuvaatimuksia koskevat säännöt perustuvat Saksan lainsäädäntöön.

Liite I.:

Tuote Peite Peitteen takuu vuosissa Ruostumattomuustakuu vuosissa
Pressuhalli EVEREST PRIMEtex 2300 5 10
Kaarihalli HIGHLANDER PRIMEtex 2300 5 10
Pressuhalli OUTLANDER PRIMEtex 2300 3 /
Konttikatos PVC PRIMEtex 2300 5 10
Konttikatos PE PE 1400 / 10
Pressuhalli WIKINGER PRIMEtex 2300 3 /
Laidunteltta PREMIUM PLUS PRIMEtex 2300 3 /
Pressutalli WIKINGER PRIMEtex 2300 3 /
Laidunteltta BASIC PLUS PRIMEtex 2300 3 /
Pressutalli PROFESSIONAL PVC PRIMEtex 2300 5 /
Laidunteltta PROFESSIONAL PVC 3 /