A. Tietosuojakäytäntö

Olemme iloisia vierailustasi verkkosivustollamme. Henkilötietojesi suojaaminen ja turvallisuus verkkosivustoamme käytettäessä on meille erittäin tärkeää. Haluamme siksi käyttää tilaisuutta hyväksemme ilmoittaaksemme sinulle, mitä henkilötietojasi keräämme käydessäsi verkkosivustollamme ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee TOOLPORT GmbH:n verkkosivustoa.

1. Rekisterinpitäjä

henkilötietojen käsittelemiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti

TOOLPORT GmbH

Gutenbergring 1-5

22848 Norderstedt / Saksa

Puhelin: +358 9 – 42458235

Faksi: +49 (0) 40/60 87 27 37

Sähköposti: asiakaspalvelu@telttakauppa.fi

Tietosuojavastaava:

Philipp Herold

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

Hafenstraße 1A, 23568 Lübeck

tietoturva@telttakauppa.fi

2. Yleiset huomautukset

Mistä on kyse?

Tämä tietosuojakäytäntö täyttää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Niitä ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Niihin kuuluvat esimerkiksi nimi, ikä, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, IP-osoite tai käyttäytyminen verkkosivuvierailun aikana. Henkilötietoja eivät ole tiedot, joita emme voi yhdistää henkilöllisyyteesi (tai voimme tehdä sen vain kohtuuttomalla vaivalla). Esimerkiksi anonymisoidut tiedot eivät ole henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely (esim. kerääminen, haku, käyttö, tallennus tai siirto) edellyttää aina oikeusperustetta ja määriteltyä tarkoitusta. Tallennetut henkilötiedot poistetaan heti, kun käsittelyn tarkoitus on saavutettu eikä tietojen jatkokäsittelylle ole laillisia syitä. Yksittäisissä käsittelyprosesseissa ilmoitamme sinulle erityisistä säilytysajoista ja säilytyskriteereistä. Tästä riippumatta säilytämme henkilötietojasi yksittäistapauksissa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi sekä lakisääteisten säilytysvelvoitteiden vuoksi.

Kuka vastaanottaa tietoni?

Jaamme verkkosivustollamme käsittelemiämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja se kuuluu oikeusperusteen piiriin (esim. suostumus tai oikeutettujen etujen suojaaminen) yksittäistapauksissa. Lisäksi yksittäistapauksissa luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Mahdollisia vastaanottajia voivat tällöin olla esimerkiksi lainvalvontaviranomaiset, asianajajat, tilintarkastajat ja tuomioistuimet.

Siltä osin kuin käytämme verkkosivustomme ylläpitämiseen palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme osana yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaista tilausten käsittelyä, he voivat olla henkilötietojesi vastaanottajia. Lisätietoja käsittelijöiden ja verkkopalvelujen käytöstä on yksittäisten käsittelyprosessien yleiskatsauksessa.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetämme laitteesi selaimeen ja jotka tallennetaan selaimeen vieraillessasi verkkosivustollamme. Evästeiden käytön vaihtoehtona tietoja voidaan tallentaa myös selaimesi paikalliseen tallennustilaan. Eräitä verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä tai paikallista tallennustilaa (teknisesti välttämättömät evästeet). Muiden evästeiden avulla voimme suorittaa erilaisia analyyseja, jotta voimme esimerkiksi tunnistaa käyttämäsi selaimen, kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen, ja välittää meille erilaisia tietoja (ei-välttämättömät evästeet). Evästeiden avulla voimme muun muassa tehdä verkkosivustamme käyttäjäystävällisemmän ja tehokkaamman sinulle esimerkiksi seuraamalla verkkosivuston käyttöäsi ja määrittämällä haluamasi asetukset (esim. maa- ja kieliasetukset). Jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja evästeiden avulla, he keräävät tiedot suoraan selaimesi kautta. Evästeet eivät vahingoita laitettasi. Ne eivät voi suorittaa mitään ohjelmia eivätkä voi sisältää viruksia.

Tarjoamme tietoa palveluista, joihin käytämme evästeitä yksittäisissä käsittelyprosesseissa. Yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä evästeistä löytyvät Suostumuksenhallinnasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Saksan liittovaltion tietosuojalain lakisääteisten säännösten mukaisesti sinulla rekisteröitynä on seuraavat oikeudet:

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan ja Saksan liittovaltion tietosuojalain 34 §:n mukaiset tiedot sinusta tallennetuista tiedoista merkityksellisten tietojen muodossa käsittelyn yksityiskohdista ja kopioina tiedoistasi
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen virheellisten tai puutteellisten tallentamiemme tietojen korjaaminen
 • tallentamienne tietojen poistaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti, ellei käsittely ole tarpeen sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun vuoksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Käsittelyn rajoittaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, jos tietojen oikeellisuus kiistetään, käsittely on lainvastaista, emme enää tarvitse tietoja ja vastustat niiden poistamista, koska tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti
 • tietojen siirrettävyys yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan mukaisesti, jos olet toimittanut meille henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen perusteella tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sopimuksen perusteella ja olemme käsitelleet niitä automaattisia menettelyjä käyttäen. Saat tietosi jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai siirrämme tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen, jos se perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan ja jos siihen on erityisiä tilanteestasi johtuvia syitä tai jos vastalause kohdistuu suoramainontaan. Vastustamisoikeutta ei ole, jos käsittelylle on osoitettu pakottavat, perustellut syyt tai käsittely suoritetaan oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos oikeutta vastustaa yksittäisiä käsittelytoimia ei ole, siitä ilmoitetaan.
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukainen suostumuksen peruuttaminen, joka on voimassa tulevaisuudessa
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojesi käsittely rikkoo yleistä tietosuoja-asetusta. Pääsääntöisesti voit ottaa yhteyttä tavanomaisen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai yrityksemme pääkonttorin valvontaviranomaiseen.

Tietojen käsittely

Jäljempänä kerromme sinulle yksittäisistä käsittelyprosesseista, tietojenkäsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta, oikeusperusteesta, velvollisuudesta luovuttaa tietojasi ja kulloisestakin säilytysajasta. Automaattista päätöksentekoa, profilointi mukaan lukien, ei tehdä yksittäistapauksissa.

3. Verkkosivuston tarjoaminen

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme henkilötietoja, jotka selaimesi lähettää automaattisesti palvelimellemme. Seuraavat tiedot tallennetaan väliaikaisesti ns. lokitiedostoon:

 • pyynnön esittävän tietokoneen IP-osoite
 • vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • haetun tiedoston nimi ja URL-osoite
 • verkkosivusto, jolta käyttö tapahtuu (viittaava URL-osoite)
 • käytetty selain ja tarvittaessa tietokoneesi käyttöjärjestelmä sekä käyttöoikeuden tarjoajan nimi.

Emme ylläpidä verkkosivustoamme itse, vaan palveluntarjoaja, joka käsittelee edellä mainittuja tietoja puolestamme yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti verkkosivuston tarjoamista varten.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on turvata ensisijainen oikeutettu etumme verkkosivuston näyttämisessä sekä turvallisuuden ja vakauden varmistamisessa yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1kohdan f alakohdan perusteella. Tietojen kerääminen ja tallentaminen lokitiedostoihin on välttämätöntä verkkosivuston toiminnalle. Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisen poikkeuksen vuoksi oikeutta vastustaa käsittelyä ei ole. Siltä osin kuin laki edellyttää lokitiedostojen tallentamista edelleen, käsittely suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Tietojen toimittamiseen ei ole laillista tai sopimuksellista velvoitetta, mutta verkkosivustollemme pääsy ei ole teknisesti mahdollista ilman tietojen antamista.

Säilytysaika

Edellä mainittuja tietoja säilytetään verkkosivuston näyttämisen ajan ja teknisistä syistä enintään 14 päivää.

Evästeasetusten mukauttaminen 

4. Yhteydenottolomake

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Tarjoamme verkkosivuillamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä lomakkeella. Pakollisten kenttien kautta kerätyt tiedot ovat pakollisia pyynnön käsittelyä varten. Lisäksi voit antaa vapaaehtoisesti lisätietoja, jotka mielestäsi ovat välttämättömiä yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi.

Yhteydenottolomaketta käytettäessä henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojasi käsitellään käyttämällä yhteydenottolomakettamme pyynnön välittämistä ja käsittelyä varten antamasi suostumuksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Siltä osin kuin pyyntösi liittyy olemassa olevaan sopimussuhteeseen kanssamme, käsittely suoritetaan sopimuksen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Tietojesi toimittamiseen ei ole laillista tai sopimuksellista velvoitetta, mutta pyyntöäsi ei ole mahdollista käsitellä antamatta tietoja pakollisissa kentissä. Jos et halua antaa näitä tietoja, ota meihin yhteyttä muilla tavoilla.

Säilytysaika

Jos käytät yhteydenottolomaketta suostumuksesi perusteella, säilytämme jokaisesta pyynnöstä kerättyjä tietoja kolmen vuoden ajan, alkaen pyyntösi käsittelystä tai siihen saakka, kunnes peruutat suostumuksesi.

Jos käytät yhteydenottolomaketta osana sopimussuhdetta, säilytämme jokaisesta pyynnöstä kerättyjä tietoja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisestä.

5. Uutiskirje

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Jos rekisteröidyt verkkosivustollemme saadaksesi uutiskirjeemme, keräämme sähköpostiosoitteesi ja nimesi ja tallennamme nämä tiedot yhdessä rekisteröintipäivän ja IP-osoitteesi kanssa. Tämän jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa sinun on vahvistettava uutiskirjeen tilaaminen (kaksinkertainen ilmoittautuminen). Jos et vahvista tilaustasi 24 tunnin kuluessa, se päättyy automaattisesti eikä tietoja käsitellä uutiskirjeen lähettämistä varten.

Uutiskirjeen lähettämiseen käytämme palveluntarjoajaa, joka käsittelee henkilötietojasi puolestamme yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi uutiskirjeiden lähettämiseksi antamasi suostumuksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen, voit milloin tahansa ilmoittaa peruuttavasi sen yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tietojesi luovuttamiseen ei ole laillista tai sopimuksellista velvoitetta, mutta uutiskirjeen lähettäminen ilman tietojasi ei ole mahdollista.

Säilytysaika

Uutiskirjeen tilaamisen jälkeen säilytämme tietoja enintään 24 tuntia, kunnes rekisteröinti on vahvistettu. Onnistuneen vahvistuksen jälkeen säilytämme tietojasi, kunnes peruutat suostumuksesi (peruutat uutiskirjeen tilauksen), ja teknisistä syistä enintään 14 päivän ajan.

6. Asiakaspalaute

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme asiakkaidemme asiakas- ja tuotearvosteluihin sekä omaan laadunhallintaamme ostoksen yhteydessä antamiasi henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, pyytääksemme tilauksesi arviointia käyttämämme arviointijärjestelmän kautta. Kun olet lähettänyt arvostelusi, sinut voidaan ohjata arvostelualustalle, jossa voit julkaista arvostelusi julkisesti.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sopimuksen täyttämisen ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti antamasi suostumuksen perusteella. Teemme yhteistyötä zenloop GmbH:n, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berliini, kanssa. zenloop on Business-to-Business Software-as-a-Service Plattform, jonka avulla voimme kerätä ja analysoida palautetta asiakkailtamme eri kanavien kautta. Näin voimme räätälöidä ja parantaa tarjontaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Lisäksi zenloop kerää kyselyvastauksesi. zenloop GmbH:n kanssa on tehty yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan mukainen sopimus tilausten käsittelystä.

Säilytysaika

Zenloopille lähetettyjä tietoja tallennetaan sovellettavien lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti. Tämän ajanjakson päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti.

Saat lisätietoja zenloopin tietosuojakäytännöstä: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy

7. Verkkokauppa

Jos haluat tilata verkkokaupastamme, sinun on annettava sopimuksen tekemiseksi henkilötietosi, joita tarvitsemme tilauksesi käsittelyyn. Sopimusten toteuttamiseen tarvittavat pakolliset tiedot on merkitty erikseen, lisätiedot ovat vapaaehtoisia. Käsittelemme antamiasi tietoja tilauksesi käsittelemiseksi. Tätä tarkoitusta varten voimme välittää maksutietosi pankillemme.

Voit luoda vapaaehtoisesti asiakastilin, jonka avulla voimme tallentaa tietosi myöhempiä ostoksia varten. Kun luot tilin kohdassa ”Oma tili”, antamasi tiedot tallennetaan siten, että ne ovat korjattavissa tai poistettavissa. Jos päätät luoda asiakastilin, rekisteröinnin yhteydessä kerätään ja käsitellään seuraavat henkilötiedot:

 • nimi, etunimi
 • toimitusosoite / mahdollisesti eri laskutusosoite
 • luottokorttitiedot, pankkitiedot
 • sähköpostiosoite
 • salasana.

Voit aina korjata tai poistaa tietojasi, mukaan lukien käyttäjätilisi. Voimme myös käsitellä antamiasi tietoja ilmoittaaksemme sinulle valikoimamme muista mielenkiintoisista tuotteista tai lähettääksemme sinulle teknisiä tietoja sisältäviä sähköposteja.

Kaupallisista ja verotuksellisista määräyksistä johtuen olemme velvollisia säilyttämään osoite-, maksu- ja tilaustietosi kymmenen vuoden ajan. Kuitenkin [kahden vuoden] jälkeen rajoitamme käsittelyä, ts. tietojasi käytetään vain lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Jotta kolmannet osapuolet eivät pääse luvattomasti käsiksi henkilötietoihisi, erityisesti taloudellisiin tietoihin, tilausprosessi salataan TLS-tekniikalla.

Henkilötiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tavaran toimittamiseksi tai sopimuksen käsittelemiseksi, välitetään valtuuttamillemme palveluntarjoajille. Niihin kuuluvat seuraavat palveluntarjoajaluokat:

 • KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co.
 • Deutsche Post AG
 • General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
 • United Parcel Service Deutschland S.á r. l. & Co. OHG

Edellä mainittujen henkilötietojen käsittely tässä mainittuihin tarkoituksiin tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

8. Asiakastilin tarjoaminen

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Osana tilausten käsittelyä keräämme henkilötietojasi asiakastilin rekisteröimiseksi. Voit valita, haluatko tilata vieraana vai rekisteröidä pysyvän käyttäjätilin. Pakollisten kenttien kautta rekisteröitymisen yhteydessä kerätyt tiedot ovat molemmissa tapauksissa identtisiä ja niitä tarvitaan tilauksen käsittelyyn verkkokaupassa. Kun rekisteröit pysyvän käyttäjätilin, keräämme myös salasanan, jonka olet itse asettanut. Lisäksi voit antaa vapaaehtoisesti lisätietoja, jotka mielestäsi ovat välttämättömiä tilauksen käsittelemiseksi.

Henkilötietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajille / huolintaliikkeille) ja yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisille henkilötietojen käsittelijöille vain, jos se on tarpeen tilauksen käsittelyä varten.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi asiakastilin rekisteröintiä varten, jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Pakollisten kenttien osalta on sopimusvelvoite luovuttaa tietojasi, koska nämä tiedot ovat tarpeen henkilöllisyytesi tunnistamiseksi ja sopimuksen täyttämiseksi puolestamme. Tietojen toimittamiseen ei ole lakisääteistä velvollisuutta. Ilman näitä tietoja ei ole mahdollista tilata verkkokaupastamme ja siten tehdä sopimusta. Vapaaehtoisesti annettavia lisätietoja ei ole velvollisuutta antaa. Tilaaminen verkkokaupastamme on mahdollista myös ilman vapaaehtoisia tietoja.

Salasanasi lisäkäsittely pysyvän käyttäjätilin rekisteröimiseksi suoritetaan asiakastilin luomiseksi ja aiempien ostoksiesi esittämiseksi ja ostoksiin liittyvien tietojesi tallentamiseksi (esim. laskutusosoitteen tallentaminen, erilaiset toimitusosoitteet) suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Poistamalla asiakastilisi voit milloin tahansa ilmoittaa peruutuksesta, joka tulee voimaan tulevaisuudessa yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Jos tilaat vieraana, henkilötietojasi säilytetään, kunnes tilauksesi on kokonaan käsitelty (sopimuksen päättyminen). Kun rekisteröit pysyvän asiakastilin, tallennamme ostoon liittyvät tiedot sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes peruutat suostumuksesi (poistat asiakastilin). Molemmissa tapauksissa tietojasi säilytetään edelleen vain, jos on olemassa lakisääteisiä säilytysvelvoitteita (esim. vero- ja kauppalainsäädäntö).

9. Maksupalveluntarjoaja

9.1 PayPal

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet PayPal Express Checkout -komponentteja verkkosivustollemme. PayPal Express Checkout on PayPal Pte Ltd:n maailmanlaajuinen verkkomaksuratkaisu.

Jos valitset maksutavaksi PayPal Express Checkoutin, maksuprosessin edellyttämät tiedot lähetetään automaattisesti yritykselle PayPal Pte. Ltd.:lle, San Jose, California, US.

Tässä yhteydessä kerätään yleensä seuraavat tiedot: nimi, osoite, mahdollinen yritys, sähköpostiosoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero sekä IP-osoite.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelua käytetään sopimuksen toteuttamisen perusteella eli maksutapahtumien käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää PayPal Pte. Ltd. Lisätietoja on PayPal Express Checkout -tietosuojakäytännössä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9.2 Maksu Visa-, Mastercard-, American Express -luottokorteilla

Jos suoritat maksun luottokortilla, se tapahtuu maksupalveluntarjoajan Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn/Saksa, kautta. Tarvittavat tiedot (kortin numero, voimassaolo ja vahvistusnumero) välitetään maksupalveluntarjoajalle salatussa muodossa, eikä verkkosivuston ylläpitäjä voi tarkastella niitä. Sähköinen maksutapa luottokortilla on PCI DSS -sertifioitu ja tarjoaa asiakkaille korkeimman mahdollisen tietoturvan.

10. ParcelLab

Tiedonsiirto lähetyspalvelujen tarjoajille

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Tavaroiden toimittamiseen käytämme lähetyspalvelujen tarjoajia, kuten DHL, DPD ja UPS, jotka saavat nimesi ja osoitteesi. Tässä yhteydessä keräämämme henkilötiedot välitetään asianomaiselle sopimuskuljetusyritykselle tavaratoimituksia varten osana sopimuskäsittelyä. Jos tavaratilauksesi edellyttää huolintaliikkeen tekemää toimittamista tai kuljetuspalvelun tarjoajan suorittamaa oikea-aikaista toimitusta, välitämme edellä mainittujen tietojen lisäksi myös puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi huolitsijalle/kuljetuspalveluntarjoajalle, jotta voimme varmistaa asianmukaisen lähetyksen (esim. sopiaksemme toimitusajankohdasta tai ilmoittaaksemme lähetyksen tilasta).

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelua käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sopimuksen täyttämisen ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti antamasi suostumuksen perusteella.

Kun tavaroita lähetetään, palveluntarjoaja parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, hoitaa asiakkaidemme lähetysilmoitukset ja ilmoittaa heille lähetystilanteen ja lähetyksen seurantanumeron. Tätä tarkoitusta varten lähetystietojen edellyttämät henkilötiedot (nimi, osoite, tilausnumero jne.) välitetään parcelLabille. Saat lisätietoja parcelLabin tietosuojakäytännöstä: https://parcellab.com/datenschutz/

Säilytysaika

ParcelLabille välitetyt tiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua.

Saat lisätietoja parcelLabin tietosuojakäytännöstä: https://parcellab.com/datenschutz/

11. CCM19

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet CCM19:n verkkosivustollemme. CCM19 on Papoo Software & Media GmbH:n, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Saksa, suostumusratkaisu, jonka avulla suostumus evästeiden tallentamiseen voidaan hankkia ja dokumentoida. CCM19 käyttää evästeitä tai muita verkkotekniikoita käyttäjien tunnistamiseen ja annetun tai peruutetun suostumuksen tallentamiseen.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelun käyttö perustuu lakisääteiseen suostumukseen evästeiden käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Papoo Software & Media GmbH. Lisätietoja saat CCM19:n tietosuojakäytännöstä: https://docs.ccm19.de/system-und-co/consent-speicherung/.

12. Criteo Ads

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Criteo Ads -palvelun verkkosivustollemme. Criteo Ads on Criteo S.A:n tarjoama palvelu, joka näyttää kohdennettua mainontaa käyttäjille. Criteo Ads käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja heidän tunnistamiseksi. Criteo Ads kerää tietoa kävijöiden käyttäytymisestä eri verkkosivustoilla. Näitä tietoja käytetään mainonnan merkityksellisyyden optimointiin. Criteo Ads tarjoaa myös kohdennettua mainontaa käyttäytymisprofiilien ja maantieteellisen sijainnin perusteella. IP-osoitteesi ja muut tunnistusominaisuudet, kuten User Agent, lähetetään palveluntarjoajalle. Tällöin tietojasi välitetään operaattorille Criteo Ads, die Criteo S.A., Pariisi, Ile-de-France, Ranska.

Verkkoseurantatekniikoita käytetään pseudonymisoitujen käyttäjäprofiilien luomiseen. Näitä profiileja ei voi yhdistää sinuun luonnollisena henkilönä, vaan niitä käytetään esimerkiksi segmentointiin mainosten näyttämisen yhteydessä.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja Criteo Adsin avulla mainoskampanjoidemme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Criteo S.A. Lisätietoja on Criteo Adsin tietosuojakäytännössä: https://www.criteo.com/privacy/.

13. Criteo CDN

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Criteo CDN:ää verkkosivustomme sisällön asianmukaiseen toimittamiseen. Criteo CDN on Criteo S.A:n tarjoama palvelu, joka toimii verkkosivustollamme sisällönjakeluverkostona (CDN) varmistaakseen muiden Criteo S.A.:n palveluiden toimivuuden. Näistä palveluista löydät erillisen osion tästä tietosuojakäytännöstä. Kyseinen osio koskee vain CDN:n käyttöä.

CDN auttaa tarjoamaan verkkotarjontamme sisältöä, erityisesti tiedostoja, kuten grafiikkaa tai komentosarjoja, nopeammin alueellisesti tai kansainvälisesti jaettujen palvelimien avulla. Kun käytät tätä sisältöä, muodostat yhteyden Criteo S.A.:n, Pariisi, Ile-de-France, Ranska, palvelimiin, jotka välittävät IP-osoitteesi ja tarvittaessa selaintiedot, kuten User Agent. Näitä tietoja käsitellään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä Criteo CDN:n turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Sisällönjakeluverkon käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy verkkotarjontamme turvalliseen ja tehokkaaseen tarjoamiseen ja optimointiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Criteo S.A. Lisätietoja on Criteo CDN:n tietosuojakäytännössä: https://www.criteo.com/de/privacy/.

14. DrawBridge

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet DrawBridgen verkkosivustollemme. DrawBridge on Gimbal, Inc.:n tarjoama palvelu, joka näyttää kohdennettua mainontaa käyttäjille. DrawBridge käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja käyttäjien tunnistamiseksi. DrawBridge kerää tietoja kävijöiden käyttäytymisestä eri verkkosivustoilla. Näitä tietoja käytetään mainonnan merkityksellisyyden optimointiin. DrawBridge tarjoaa myös kohdennettua mainontaa käyttäytymisprofiilien ja maantieteellisen sijainnin perusteella. IP-osoitteesi ja muut tunnistusominaisuudet, kuten User Agent, lähetetään palveluntarjoajalle. Tällöin tietosi välitetään DrawBridge-operaattorille, Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd #62545 West Hollywood, California 90069-4109, Yhdysvallat.

Verkkoseurantatekniikoita käytetään pseudonymisoitujen käyttäjäprofiilien luomiseen. Näitä profiileja ei voi yhdistää sinuun luonnollisena henkilönä, vaan niitä käytetään esimerkiksi segmentointiin mainosten näyttämisen yhteydessä.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja DrawBridgen avulla mainoskampanjoidemme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Gimbal. Lisätietoja on DrawBridgen tietosuojakäytännössä: https://gimbal.com/gdpr/.

15. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Yleistä tietoa läsnäolosta sosiaalisissa verkostoissa

Voidaksemme esitellä yritystämme parhaalla mahdollisella tavalla ja kommunikoida kanssasi käyttäjänä, asiakkaana tai sidosryhmänä ja kertoa sinulle tarjoamistamme palveluista, hyödynnämme läsnäoloamme sosiaalisissa verkostoissa. Sosiaalisia verkostoja käytettäessä tietoja käsitellään Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Kaikissa EU:n ulkopuolisissa maissa ei voida taata vastaavaa tietosuojan tasoa kuin EU:ssa.

Tässä yhteydessä käyttäjille voi aiheutua riskejä, jos siirrettyjä tietoja käsitellään niin sanotuissa kolmansissa maissa, joissa tietosuojan taso on riittämätön. Tämä vaikeuttaa tunnettujen käyttöoikeuksien täytäntöönpanoa. Kolmannessa maassa toimiva palveluntarjoaja ei myöskään välttämättä käsittele tietojasi etujesi mukaisesti.

Yhdysvalloissa ei ole tietosuojan tasoa, joka olisi verrattavissa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Valtion virastot voivat käyttää henkilötietoja ilman, että me tiedämme siitä tai että sinä tiedät siitä. Oikeuksiasi ei todennäköisesti voida panna täytäntöön Yhdysvalloissa.

Asiaankuuluvat alustat ovat

Alusta

Rekisterinpitäjä

Alustaoperaattoreiden tietosuojakäytäntö

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

https://de-de.facebook.com/business/gdpr

Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

https://privacycenter.instagram.com/policy/

youtube

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti

https://policies.google.com/privacy?hl=de

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Irlanti

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Toolport GmbH ylläpitää profiileja luetelluilla alustoilla esitelläkseen tuotteita ja palveluja ja ollakseen vuorovaikutuksessa asiakkaiden, sidosryhmien ja muiden alustan käyttäjien kanssa.

Tässä yhteydessä alustan operaattorit käyttävät tiettyjä tietoja, jotka he ovat keränneet alustan käyttäjiltä (esim. onko profiilissa oleva valokuva merkitty ”Tykkää” tai kommentoitu) myös koottujen käyttötilastojen luomiseksi ja niiden saattamiseksi profiilin vastaavien operaattoreiden saataville (ns. ”Insights” tai ”Analytics”). Profiilioperaattorina saamme myös tällaisia käyttötilastoja. Profiilioperaattorina saamiemme tietojen perusteella emme voi tehdä johtopäätöksiä yksittäisistä käyttäjistä. Profiilioperaattorilla itsellään ei ole pääsyä henkilötietoihin, joita alustan operaattorit käsittelevät käyttötilastojen tuottamiseksi. Kyseisen alustan ylläpitäjä päättää yksin, mitä tietoja käsitellään näihin tarkoituksiin ja millä tavalla. Profiilioperaattorina Toolport GmbH:lla ei ole laillista tai todellista vaikutusta alustan ylläpitäjien suorittamaan käsittelyyn.

Käyttötilastojen laatimiseen liittyvää käsittelyä varten Toolport GmbH ja kyseinen alustan ylläpitäjä katsotaan yhteisiksi rekisterinpitäjiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti.

Kunkin alustan ylläpitäjien kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistä vastuuta koskevia sopimuksia.

Lisäksi Toolport GmbH profiilioperaattorina käsittelee tietoja vain hyvin rajoitetusti:

 • Käyttäjätunnusten ja kommenttien käsittely, jotka poistetaan netikettirikkomusten vuoksi. Nämä säilytetään vanhentumisajan puitteissa mahdollisissa oikeudellisissa riitatilanteissa tarvittavia todisteita varten.
 • Käyttäjänimien ja yksittäisten viestien käsittely, kun otat meihin yhteyttä Messenger-palveluiden kautta
 • Käyttäjätunnusten käsittely kilpailuihin osallistumisen yhteydessä. Tähän tarkoitukseen sovelletaan asiaankuuluvia osallistumisehtoja.
 • Käyttäjätunnusten ja viestien käsittely osana tiedusteluja ja tarvittaessa suostumuksen hankkiminen kuvien uudelleenjulkaisemiseen
 • Mahdollisten hakijoiden rekrytointi ura-alustoilla

Näihin tarkoituksiin käsittelemme yleensä vain nimeäsi, viestisisältöäsi, kommenttisisältöäsi ja profiilitietojasi, jotka annat ”julkisesti”.

16. Facebook-pikseli

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Facebook-pikseliä, jonka tarjoaa Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, luodaksemme ns. mukautettuja yleisöjä eli segmentoidaksemme verkkotarjontamme kävijäryhmiä, määrittääksemme tulosprosentteja ja optimoidaksemme ne. Tämä tapahtuu erityisesti silloin, kun olet vuorovaikutuksessa mainosten kanssa, jotka olemme sijoittaneet Facebook Inc:n kanssa.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi Facebook-pikselin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Facebook, Inc. Lisätietoja on Facebook-pikselin tietosuojakäytännössä: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

17. Facebook Plugin

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Facebook-liitännäisen verkkosivustollemme. Facebook-liitännäinen on Facebook, Inc.:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa meille mahdollisuuden koota sisältöä sosiaalisen median alustalta ja näyttää sitä verkkosivustollamme.

Kun käytät tätä sisältöä, muodostat yhteyden Facebook, Inc.:n, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, palvelimiin, jotka välittävät IP-osoitteesi ja tarvittaessa selaintiedot, kuten User Agentin. Näitä tietoja käsitellään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja Facebook-liitännäisen turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Jos käyttäjä on rekisteröitynyt Facebook, Inc. -palveluun, Facebook-liitännäinen voi yhdistää katsotun sisällön profiiliin.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelun käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy alustasta riippumattoman sisällön tarjoamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Facebook, Inc. Lisätietoja on Facebook-liitännäisen tietosuojakäytännössä: https://www.facebook.com/policy.php.

18. Google AdWords

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Google Adsin verkkosivustollemme. Google Ads on Google LLC:n tarjoama palvelu kohdennetun mainonnan näyttämiseksi käyttäjille. Google Ads käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja käyttäjien tunnistamiseksi.

Google Ads kerää tietoja kävijöiden käyttäytymisestä eri verkkosivustoilla. Näitä tietoja käytetään mainonnan merkityksellisyyden optimointiin. Google Ads tarjoaa myös kohdennettua mainontaa käyttäytymisprofiilien ja maantieteellisen sijainnin perusteella. IP-osoitteesi ja muut tunnistusominaisuudet, kuten User Agent, lähetetään palveluntarjoajalle.

Jos olet rekisteröitynyt Google LLC -palveluun, Google Ads voi yhdistää vierailun tiliisi. Vaikka et ole rekisteröitynyt Google LLC:hen tai et ole kirjautunut sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja selvittää ja tallentaa IP-osoitteesi ja muut tunnistusominaisuudet.

Tällöin tietosi välitetään Google Ads -operaattorille, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi Google Adsin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google Adsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

19. Google Analytics

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Google Analyticsia, jonka tarjoaa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, analyysipalveluna verkkotarjontamme tilastolliseen analysointiin. Analysoitavia tietoja ovat esimerkiksi se, kuinka monta kertaa verkkotarjontaamme on käytetty, vieraillut sivut sekä kävijöiden käyttämä aika.

Google Analytics käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja käyttäjien tunnistamiseksi.

Näitä tietoja käytetään muun muassa raporttien laatimiseen verkkosivuston toiminnasta.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja Google Analyticsin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google Analyticsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE.

20. Google CDN

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Google CDN:tä verkkosivustomme sisällön asianmukaiseen toimittamiseen. Google CDN on Google LLC:n tarjoama palvelu, joka toimii sisällönjakeluverkostona (CDN) verkkosivustollamme.

CDN auttaa tarjoamaan verkkotarjontamme sisältöä, erityisesti tiedostoja, kuten grafiikkaa tai komentosarjoja, nopeammin alueellisesti tai kansainvälisesti jaettujen palvelimien avulla. Kun käytät tätä sisältöä, muodostat yhteyden Google LLC:n, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, palvelimiin, jotka välittävät IP-osoitteesi ja tarvittaessa selaintiedot, kuten User Agentin. Näitä tietoja käsitellään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä Google CDN:n turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Sisällönjakeluverkon käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy verkkotarjontamme turvalliseen ja tehokkaaseen tarjoamiseen ja optimointiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google CDN:n tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

21. Google DoubleClick

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet DoubleClick by Google -komponentteja verkkosivustollemme. DoubleClick on Googlen brändi, jonka alla markkinoidaan pääasiassa erityisiä verkkomarkkinointiratkaisuja mainostoimistoille ja julkaisijoille. DoubleClick by Google siirtää tietoja DoubleClick-palvelimelle jokaisen näyttökerran, napsautusten tai muiden toimintojen yhteydessä.

Jokainen näistä tiedonsiirroista laukaisee evästepyynnön rekisteröidyn selaimelle. Jos selain hyväksyy tämän pyynnön, DoubleClick asettaa evästeen selaimeesi.

DoubleClick käyttää evästetunnistetta, jota tarvitaan teknisen prosessin loppuun saattamiseksi. Evästetunniste vaaditaan esimerkiksi mainoksen näyttämiseen selaimessa. DoubleClick voi myös käyttää evästetunnistetta kirjatakseen, mitkä mainokset on jo näytetty selaimessa päällekkäisyyden välttämiseksi. Evästetunnisteen avulla DoubleClick voi myös kirjata konversiot. Konversiot kirjataan esimerkiksi silloin, kun käyttäjälle on aiemmin näytetty DoubleClick-mainos ja sen jälkeen hän tekee ostoksen mainostajan verkkosivustolla samalla internetselaimella.

DoubleClick-eväste ei sisällä henkilötietoja, mutta voi sisältää muita kampanjatunnisteita. Kampanjatunnistetta käytetään tunnistamaan kampanjat, joihin olet jo ollut yhteydessä muilla verkkosivustoilla. Osana tätä palvelua Google saa tietoja, joita Google käyttää myös palkkiolaskelmien laatimiseen. Google voi muun muassa päätellä, että olet napsauttanut tiettyjä linkkejä verkkosivustollamme. Tällöin tietosi välitetään Double Click -operaattorille, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Lisätietoja ja sovellettava DoubleClick by Googlen tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.google.com/intl/de/policies/.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi DoubleClick-evästeen avulla mainonnan optimoimiseksi ja näyttämiseksi suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Annat suostumuksesi ottamalla evästeet käyttöön (evästebanneri/suostumuksenhallinta) ja voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevan käsittelyn osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Evästettä käytetään muun muassa käyttäjän kannalta merkityksellisen mainonnan sijoittamiseen ja näyttämiseen sekä raporttien laatimiseen mainoskampanjoista tai niiden parantamiseen. Evästettä käytetään myös estämään saman mainoksen päällekkäinen esittäminen. Aina kun vierailet jollakin verkkosivustomme yksittäisistä sivuista, joihin on integroitu DoubleClick-komponentti, kyseinen DoubleClick-komponentti pyytää selaintasi automaattisesti lähettämään tietoja Googlelle verkkomainontaa ja palkkiolaskelmia varten. Tietojesi luovuttamiseen ei ole laillista tai sopimuksellista velvoitetta. Jos et anna meille suostumustasi, voit vierailla verkkosivustollamme rajoituksetta, mutta kaikki toiminnot eivät välttämättä ole täysin käytettävissä.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google DoubleClickin tietosuojakäytännössä https://policies.google.com/privacy.

22. Google Fonts

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Google Fonts -palvelua, jonka tarjoaa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjotaksemme fontteja verkkopalveluumme. Saat fontit muodostamalla yhteyden Google LLC:n palvelimiin, jotka siirtävät IP-osoitteesi.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Google Fontsin käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy verkkotarjontamme yhtenäiseen tarjoamiseen ja optimointiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google Fontsin tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

23. Google-palvelut

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Google-palveluita, jotka tarjoaa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, käyttääksemme muita Google LLC:n palveluita ja tietoja. Tämä tarkoittaa IP-osoitteesi siirtämistä Google LLC:lle. Huomaa, että tässä tietosuojakäytännössä on yksi osio jokaiselle Google LLC:n lisäpalvelulle.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Google-palveluiden käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy verkkotarjontamme optimointiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google-palveluiden tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy.

24. Google Tag Manager

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Google Tag Manageria, jonka tarjoaa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Tag Manageria käytetään verkkosivustojen tunnisteiden hallintaan käyttöliittymän kautta, ja sen avulla voimme hallita palveluiden tarkkaa integrointia verkkosivustollemme.

Tämä antaa meille mahdollisuuden integroida joustavasti lisäpalveluita, jotta voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Google-palveluiden käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy palveluidemme optimointiin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Google LLC. Lisätietoja on Google Tag Managerin tietosuojakäytännössä: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

25. Kelkoo-pikseli

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme Kelkoo-pikseliä, jonka tarjoaa Kelkoo Deutschland, Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Saksa, luodaksemme ns. mukautettuja yleisöjä eli segmentoidaksemme verkkotarjontamme kävijäryhmiä, määrittääksemme konversioprosentteja ja optimoidaksemme ne. Näin tapahtuu erityisesti silloin, kun olet vuorovaikutuksessa Kelkoo Deutschland GmbH:n kanssa sijoittamiemme mainosten kanssa.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi Kelkoo-pikselin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Kelkoo Deutschland GmbH. Lisätietoja on Kelkoo-pikselin tietosuojakäytännössä: https://www.kelkoo.de/unternehmen/datenschutzrichtlinie/.

26. Microsoft Corporation Bing Ads

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Bing Adsin verkkosivustollemme. Bing Ads on Microsoft Corporationin tarjoama palvelu kohdennetun mainonnan näyttämiseksi käyttäjille. Bing Ads käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja käyttäjien tunnistamiseksi.

Bing Ads kerää tietoja kävijöiden käyttäytymisestä eri verkkosivustoilla. Näitä tietoja käytetään mainonnan merkityksellisyyden optimointiin. Bing Ads tarjoaa myös kohdennettua mainontaa käyttäytymisprofiilien ja maantieteellisen sijainnin perusteella. IP-osoitteesi ja muut tunnistusominaisuudet, kuten User Agent, lähetetään palveluntarjoajalle.

Tällöin tietosi välitetään Bing Ads -operaattorille, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi Bing Adsin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Microsoft Corporation. Lisätietoja on Bing Adsin tietosuojakäytännössä: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

27. OneTrust Geolocation

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet OneTrust Geolocationin verkkosivustollemme. OneTrust Geolocation on OneTrust Technology Ltd:n, 82 St John Street, Lontoo, EC1M 4JN, Iso-Britannia, suostumusratkaisu, jonka avulla suostumus evästeiden tallentamiseen voidaan hankkia ja dokumentoida. OneTrust Geolocation käyttää evästeitä tai muita verkkotekniikoita käyttäjien tunnistamiseen ja annetun tai peruutetun suostumuksen tallentamiseen.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelun käyttö perustuu lakisääteiseen suostumukseen evästeiden käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää OneTrust Technology Ltd. Lisätietoja on OneTrust Geolocationin tietosuojakäytännössä: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

28. Trusted Shops -pienoisohjelma

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Trusted Shops -pienoisohjelman verkkosivustollemme. Trusted Shops on arvostelupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat arvioida palveluitamme. Jos arvioit palveluitamme, tietoja käytetystä palvelusta voidaan siirtää Trusted Shops GmbH:lle aitouden varmistamiseksi. Trusted Shops -pienoisohjelman avulla voimme hankkia sisältöä, kuten arvosteluja, suoraan Trusted Shops GmbH:lta ja näyttää sen verkkosivustollamme. Tätä tarkoitusta varten nykyinen IP-osoitteesi lähetetään yleensä palveluun.

Trusted Shops -pienoisohjelma tallentaa tietoja myös evästeiden avulla selvittääkseen, missä verkkotarjouksissa on vierailtu. Tällöin tietosi välitetään Trusted Shops -pienoisohjelman ylläpitäjälle, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Saksa.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Trusted Shops -pienoisohjelman käyttö perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, ja tarkoituksena on tiedottaa käyttäjille palveluidemme laadusta. Jos käyttäjä suostuu tietojensa käsittelyyn, käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Trusted Shops GmbH. Lisätietoja on Trusted Shops -pienoisohjelman tietosuojakäytännössä: https://business.trustedshops.de/impressum#datenschutz.

29. Visual Website Optimizer

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet Visual Website Optimizer -komponentteja verkkosivustollemme. Visual Website Optimizer on Wingify Software Pvt. Ltd:n palvelu, joka tarjoaa markkinoinnin automaatio-ohjelmistoja markkinointipalveluihin ja -tuotteisiin, mukaan lukien hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto, liidien hallinta, sähköpostimarkkinointi, verkkoanalyysi ja A/B-testaus.

Visual Website Optimizer käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi ja käyttäjien tunnistamiseksi. Näitä tietoja käytetään muun muassa raporttien laatimiseen verkkosivuston toiminnasta. Visual Website Optimizer tallentaa napsautukset, hiiren liikkeet ja vierityskorkeudet niin sanottujen lämpökarttojen luomiseksi.

Tällöin tietosi välitetään Visual Website Optimizer -operaattorille, Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Intia.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi Visual Website Optimizerin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää Wingify Software Pvt. Ltd. Lisätietoja on Visual Website Optimizerin tietosuojakäytännössä: https://vwo.com/privacy-policy/.

30. YouTube

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Olemme integroineet YouTube Videon verkkosivustollemme. YouTube Video on YouTube LLC:n videoalustan komponentti, johon käyttäjät voivat ladata sisältöä, jakaa sitä internetissä ja hankkia yksityiskohtaisia tilastoja.

YouTube Video antaa meille mahdollisuuden integroida alustasisältöä verkkosivustollemme.

YouTube Video käyttää evästeitä ja muita selaintekniikoita käyttäjien käyttäytymisen analysoimiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttäjäprofiilien luomiseksi. Näitä tietoja käytetään muun muassa käytetyn sisällön aktiviteettianalyysiin ja raporttien luomiseen. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt YouTube, LLC:hen, YouTube Video voi yhdistää toistetut videot profiiliin.

Kun käytät tätä sisältöä, muodostat yhteyden YouTube LLC:n palvelimiin, jotka välittävät IP-osoitteesi ja tarvittaessa selaintiedot, kuten User Agent.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Palvelun käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme eli etuun, joka liittyy alustasta riippumattoman sisällön tarjoamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää YouTube LLC. Lisätietoja löytyy YouTube Videon tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy.

 

31. matelso Call Tracking

Käsittelyn tyyppi ja laajuus

Käytämme verkkotarjonnassamme matelso Call Tracking -palvelua, jonka tarjoaa matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Saksa, analysoidaksemme puheluita. Verkkopalvelumme näyttää puhelinnumerot, jotka keräävät metatietoja puhelusta, kun puheluun vastataan. Nämä tiedot koostuvat soittajan puhelinnumerosta, soitetusta puhelinnumerosta sekä puhelun kellonajasta, päivämäärästä ja kestosta. Mikäli mahdollista, yhdistämme mainitut metatiedot vastaavaan osoitteeseen ja siirrämme ne matelso GmbH:n palvelimille.

Tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi matelso Call Trackingin avulla verkkosivustomme optimoimiseksi ja markkinointitarkoituksiin suostumuksesi perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Säilytysaika

Emme voi vaikuttaa käsiteltyjen tietojen tiettyyn säilytysaikaan, vaan sen määrittää matelso GmbH. Lisätietoja on matelso Call Trackingin tietosuojakäytännössä: https://www.matelso.com/de/privacy-statement.