Yleiset käyttöehdot

Versio 3. - 16.05.2024

1. Yleiset ehtomme

Seuraavat myyntiehdot koskevat kaikkia www.telttakauppa.fi-verkkokaupan kautta tehtyjä sopimuksia

TOOLPORT GmbH
jota edustavat toimitusjohtajat:
Dr. Frank Frößler, Jens Schedler

Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Saksa

Puh.: +358 94 24 58 235
Sähköposti: asiakastuki@telttakauppa.fi

ALV-numero: DE 167895255
Kaupparekisterinumero: HRB 8223 KI
Rekisterioikeus: Kielin käräjäoikeus
LUCID-Rekisterinumero: DE4692278519524

2. Soveltamisala

2.1 Näitä yrityksen yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan ja myyjän välisiin sopimuksiin, jotka koskevat kaikkia myyjän verkkokaupassa esitettyjä tavaroita tai palveluita. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen tähän sopimukseen hylätään, ellei toisin sovita.

2.2 Yleisissä sopimusehdoissa jokainen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida pääasiallisesti katsoa kuuluvan hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjä yleisissä sopimusehdoissa on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiö, joka oikeustoimia tehdessään harjoittaa kaupallista tai itsenäistä liiketoimintaansa.

3. Sopimuksen tekeminen

Tuotteiden esittäminen verkkokaupassa ei muodosta laillisesti sitovaa tarjousta, vaan ei-sitovan verkkokatalogin.

Tilauksen vastaanottamisesta annetaan vahvistus välittömästi tilauksen lähettämisen jälkeen ja tämän ei katsota muodostavan sopimuksen hyväksyntää. Voimme hyväksyä tilauksesi lähettämällä sinulle tilausvahvistuksen sähköpostitse tai lähettämällä tuotteen kahden päivän kuluessa.

4. Peruuttamista koskevat ohjeet

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etäsopimukset alla olevien ehtojen mukaisesti. Kuluttaja on luonnollisesti yksityinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaiseen tarkoitukseen jota ei voida ensisijassa katsoa hänen kaupalliseen tai itsenäiseen toimintaan.

Sinulla on oikeus ilman erityistä syytä peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa.

Peruuttamisaika päättyy, kun 14 päivää on kulunut päivästä, jolloin vastaanotit tai osoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole lähetti, vastaanotti tuotteiden fyysisen hallinnan.

Käyttääksesi palautusoikeutta, sinun on ilmoitettava meille (TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Saksa; puh. +358 94 24 58 235, sähköposti: asiakastuki@telttakauppa.fi) yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostitse) päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Voit käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomakkeen mallia, mutta tämä ei ole pakollista.

Peruuttamisajan noudattamiseksi on riittävää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, hyvitämme kaikki sinulta vastaanottamamme maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka ovat aiheutuneet valitsemastasi toimitustavasta, jos se ei ole tarjoamamme vakiotoimitustapa), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin saimme tiedon tämän sopimuksen peruuttamista koskevasta päätöksestäsi. Suoritamme hyvityksen samalla maksutavalla, jota käytit tilatessasi tuotteet, ellet ole nimenomaisesti hyväksynyt toista maksutapaa. Sinulle ei missään tapauksessa aiheudu maksuja hyvityksen johdosta. Voimme pidättää hyvityksen, kunnes olemme vastaanottaneet tuotteet takaisin tai olet toimittanut todisteen siitä, että olet lähettänyt tuotteet takaisin, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin.

Sinun on lähetettävä tuotteet takaisin tai luovutettava ne meille tai logistiikkapalveluntarjoajallemme ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin ilmoitit meille sopimuksen peruuttamisesta. Tätä määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tuotteet takaisin ennen kuin 14 päivän jakso on päättynyt.

Sinun on maksettava tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Olet ainoastaan vastuussa tuotteiden arvon vähentymisestä, joka on seurausta tuuotteiden käsittelemisestä muihin tarkoituksiin kuin on välttämätöntä tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseksi.

Peruuttamista koskevat ohjeet päättyvät tähän.

Peruuttamisoikeus

Täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen ja lähetä se osoitteeseen:
TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, 22848 Norderstedt, Saksa; sähköposti: asiakastuki@telttakauppa.fi. Ilmoitan/ilmoitamme*, että haluan/haluamme* peruuttaa tekemäni/tekemämme* sopimuksen, joka koskee:

Seuraavien tavaroiden toimittamista*:
Seuraavan palvelun suorittamista*:
Tilauspäivä*/vastaanottopäivä*:
Kuluttajan nimi/Kuluttajien nimet*:
Kuluttajan osoite/Kuluttajien osoite*:
Kuluttajan allekirjoitus/Kuluttajien allekirjoitus* vain, jos lomake täytetään paperimuodossa
Päiväys

________________________________________________________

*Tarpeeton yliviivataan

5. Peruuttamisoikeuden rajoitukset:

Peruuttamisoikeutta ei ole sellaisia tuotteita koskevien toimitussopimusten osalta (1) jotka ovat tehty kuluttajan määritelmien mukaisesti tai jotka ovat selvästi personoituja tai (2) jotka huonontuvat tai erääntyvät nopeasti tai (3) jotka ovat sinetöity eivätkä ole palautettavissa terveyden suojelemisen tai hygieenisten syiden vuoksi edellyttäen, että niiden sinetti on avattu toimituksen jälkeen.

6. Takuuehdot

Virheistä näkyvissä materiaali- tai valmistusvirheissä toimitetussa tuotteessa, mukaan lukien kuljetuksen aikana tapahtuneet vahingot, pyydämme sinua ilmoittamaan virheestä meille viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Voit tehdä tämän lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakastuki@telttakauppa.fi tai kirjeenä osoitteeseen, joka on ilmoitettu kohdassa 1.

Loppukuluttajiin sovelletaan Suomen kuluttajansuojalakeja.

Huomaa kuitenkin, että kuluttajana et voi enää esittää takuukorvausvaatimuksia kahden vuoden takuuaikakauden jälkeen sopimuksen täyttämisestä.

Sinulla on takuuoikeutesi mukaisesti oikeus vaatia viallisten osien korjaamista tai vaihtamista, ellei valitun takuun täytäntöönpano ole mahdollista tai se aiheuttaisi yritykselle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen takuuseen.

Jos et ole vaatinut tai et voi vaatia korjausta tai vaihtoa, voit sen sijaan vaatia kohtuullista hinnanalennusta tai virheen korjaamista yrityksen kustannuksella. Viimeisessä tapauksessa voit perua sopimuksen. Vähäisestä virheestä ei ole oikeutta perua sopimusta.

Ensimmäisen kahdentoista kuukauden aikana sopimuksen täyttämisestä ei ole muita edellytyksiä takuuvaatimusten esittämiseksi ilmoituksen lisäksi. Kuitenkin näiden kahdentoista kuukauden kuluttua sinun on osoitettava, että havaitsemasi virhe oli olemassa jo sopimuksen täyttämishetkellä.

Jos asiakas toimii yrittäjänä:

  • Vähäinen virhe ei yleensä aiheuta virhevaatimuksia
  • Myyjä voi valita lisäsuorituksen tyypin
  • Vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tehdään osana virhevastuuta
  • Uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta

Yritysten välisissä myynneissä takuuoikeus menetetään, jos ostaja ei ole kohtuullisessa ajassa ja tavanomaisella tavalla tarkastanut tavaraa, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, ja ilmoittaa myyjälle virheestä välittömästi. Ilmoitusajan noudattamiseksi riittää virheilmoituksen toimittaminen edellä mainittuihin yhteystietoihin.

7. Lisätakuu

Jos tuotteet ovat viallisia, sinulla on oikeus lakisääteisen virhevastuun perusteella tehdä tästä valitus.

TOOLPORT GmbH ei anna omia takuita: Pelkkä tuotteiden esittely verkkokaupassa on pohjimmiltaan katsottava puhtaaksi palvelukuvauksesksi.

Jos TOOLPORT GmbH myöntää asiakkaalle kestävyystakuun jollekin tuotteelleen, takuun sisältö ja kaikki Saksan siviililain (BGB) 479 §:n edellyttämät olennaiset tiedot löytyvät kussakin tapauksessa liitteenä olevasta takuuilmoituksesta.

8. Hinnat, toimitus- ja postikulut:

Hintamme ovat esitetty euroissa ja ne sisältävät lakimääräisen arvonlisäveron.

Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat ovat loppuhintoja. Ne sisältävät siten kaikki hintatekijät, mukaan lukien mahdolliset verot; kuitenkin rajat ylittävän toimituksen yhteydessä asiakkaan on mahdollisesti maksettava muita veroja (esim. sisämarkkinoilta tapahtuvan hankinnan yhteydessä) ja/tai maksuja (esim. tullimaksut).

Mahdolliset toimitus tai kuljetuskustannukset ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

9. Toimitus ja lähetysehdot

9.1 Tavarat toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan Telttakauppaan ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyn kannalta.

9.2 Jos kuljetusyritys palauttaa lähetetyn tavaran myyjälle, koska toimitus asiakkaalle ei ollut mahdollista, asiakas vastaa epäonnistuneesta toimituksesta aiheutuneet kustannukset. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuuteen johtaneista olosuhteista tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua palvelua, ellei myyjä ole ilmoittanut palvelusta hänelle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

9.3 Riski tavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja on ottanut tavaran haltuunsa. Jos asiakas toimii yrityksenä vahingossa tapahtuvan katoamisen vaara siirtyy asiakkaalle, kun Tavara on toimitettu sopivallee rahdinkuljettajalle myyjän toimipaikassa.

9.4 Myyjä pidättää itselleen oikeuden purkaa sopimuksen, jos toimitus on virheellinen tai epäasianmukainen. Tämä pätee vain siinä tapauksessa, että toimittamatta jättäminen ei ole myyjän syytä ja myyjä on tehnyt toimittajan kanssa kaiken asianmukaisesti. Myyjä tekee kaikkensa hankkiakseen tavarat. Mikäli tavaraa ei ole saatavilla tai se on vain osoittain saatavilla, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi ja vastike palautetaan asiakkaalle.

9.5 Noutaminen itse ei ole mahdollista logistisista syistä.

10. Maksu

Maksu voidaan suorittaa PayPalilla, luottokortilla (MasterCard ja Visa), tilisiirrolla tai MobilePay:lla. Käteismaksusta ei saa käteisalennusta. Varaamme oikeuden tarjota erityisiä maksutapoja valitulle toimitukselle, esim. ainoastaan tavat liittyen kyseiseen luottoluokitukseen, jotta voimme suojautua luottoriskiltämme.

Maksu PayPal:n kautta
Maksat suoraan PayPal-tilisi kautta. Lähettäessäsi tilauksesi sinut ohjataan PayPaliin, jotta voit vahvistaa tilausarvon. Heti, kun PayPal-tilillemme on saapunut ilmoitus vahvistuksestasi, toimitus aloitetaan – tuotteiden yhteydessä ilmoitetusta toimitusajasta riippuen. Kun tuotteet lähetetään sinulle, PayPal-tililtäsi veloitetaan todellinen laskutettu määrä vähennettynä mahdollisilla alennuksilla, kuten etusetelit yms. Niiden tuotteiden osalta, jotka ovat tehty asiakkaan määrityksien mukaisesti tai ovat selvästi personoituja, veloitetaan PayPal-tililtäsi välittömästi todellinen laskutettu määrä vähennettynä mahdollisilla alennuksilla, etuseteleillä yms.

Maksu luottokortilla
Maksat välittömästi tilausmenettelyn aikana syöttämällä luottokorttitietosi. Kun tuotteet lähetetään sinulle, luottokortiltasi veloitetaan todellinen laskutettu määrä vähennettynä mahdollisilla alennuksilla, kuten etusetelit yms. Niiden tuotteiden osalta, jotka ovat tehty asiakkaan määrityksien mukaisesti tai ovat selvästi personoituja, veloitetaan luottokortiltasi välittömästi todellinen laskutettu määrä vähennettynä mahdollisilla alennuksilla, etuseteleillä yms.

Tilisiirto
Asiakkaan on maksettava ostohinta sekä mahdolliset kuljetuskustannukset tilisiirrolla viimeistään seitsemän päivän sisällä maksupyynnön vastaanottamisesta.

Maksu MobilePaylla
Voit maksaa ostoksesi suoraan MobilePayn kautta. Kun teet tilauksen, sinut ohjataan MobilePay-tilillesi, jossa voit valtuuttaa tilaussumman maksamisen. Heti kun olemme saaneet hyväksyntäsi, summa veloitetaan tililtäsi ja aloitamme tilauksesi käsittelyn - toimitusaika riippuu tilaamistasi tuotteista. Maksaessasi MobilePaylla, sinulta veloitetaan todellinen laskutettu summa, josta on vähennetty mahdolliset alennukset, kuten alennuskoodit jne.

Maksu MobilePaylla
Voit maksaa ostoksesi suoraan MobilePayn kautta. Kun teet tilauksen, sinut ohjataan MobilePay-tilillesi, jossa voit valtuuttaa tilaussumman maksamisen. Heti kun olemme saaneet hyväksyntäsi, summa veloitetaan tililtäsi ja aloitamme tilauksesi käsittelyn - toimitusaika riippuu tilaamistasi tuotteista. Maksaessasi MobilePaylla, sinulta veloitetaan todellinen laskutettu summa, josta on vähennetty mahdolliset alennukset, kuten alennuskoodit jne.

Maksaminen Google Paylla
Maksa ostoksesi suoraan Google-tilisi kautta. Viimeisteltyäsi tilauksen, sinut ohjataan Googleen hyväksymään tilauksen maksaminen. Heti kun olemme vastaanottaneet maksusi, tuotteet lähetetään - riippuen tilaamiesi tuotteiden mukana ilmoitetusta toimitusajasta. Google Pay -sovellukseen tallettamastasi maksutavasta riippuen, veloitetaan tililtäsi pääasiallinen ostosumma, josta on vähennetty mahdolliset alennukset, kupongit jne. heti maksun valtuutuksen jälkeen.

11. Omistuksenpidätys

Tuotteet pysyvät omistuksessamme, kunnes olet maksanut tuotteet kokonaisuudessaan.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

12.1 Jos asiakas toimii kuluttajana kohdassa 2.2 tarkoitetulla tavalla, kaikkiin osapuoleten välisiin oikeusuhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa asiakkaalla on asuinpaikka, lukuunottamatta YK:n yleissopimusta irtaimen tavaran kansainvälisestä kaupasta ja kaikkien riitojen toimivalta on asiakkaan asuinpaikka.

12.2 Jos asiakas toimii kohdassa 2.2 tarkoitettuna yrittäjänä, sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sen maan lakia, jossa myyjällä on kotipaikka, lukuunottamatta YK:n yleissopimusta irtaimen tavaran kansainvälisestä kaupasta ja kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien riitojen toimivaltapaikka on myyjän kotipaikka.

13. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Riitatilanteissa sinulla on oikeus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja kuluttajariidoille. Saat lisätietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta tai muista vaihtoehtoisista riidanratkaisutavoista osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Meidän ei ole pakko, emmekä halua, osallistua vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun.

14. Toleranssit ja määräpoikkeamat

Tilausten täyttäminen tapahtuu yleisten tekniikan standardien mukaisesti, ja siinä voi esiintyä teknisesti välttämättömiä materiaali- ja menetelmäkohtaisia toleransseja kaupallisessa laadussa, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu erityisistä tuoteominaisuuksista.

Kaikkia Toolport GmbH:n ilmoittamia tuoteominaisuuksia (kuten esimerkiksi peitteiden ja teräsputkien halkaisija ja paino, värisävyt, mitat) koskevat käyttötarkoitukseen liittyvät laatutoleranssit. Tässä yhteydessä vähäiset paino-, väri-, mittaus- tai määräpoikkeamat sekä vähäiset muutokset eivät ole esteenä asianmukaiselle toimitukselle.

Toolport GmbH sitoutuu siihen, että tuotteissa ei ole poikkeamia, jotka vaikuttaisivat asiakkaan tiedossa olevaan käyttötarkoitukseen, normaaliin käyttöön tai taloudelliseen arvoon.

15. Sopimuksen kieli / tilaussopimuksen säilytys

Sopimus on tehty suomen kielellä. Emme säilytä tilausta eikä siihen enää pääse käsiksi tilausmenettelyn päätyttyä. Voit kuitenkin tulostaa tilauksesi välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen.

16. Toimittajan tiedot

TOOLPORT GmbH
jota edustavat toimitusjohtajat:
Dr. Frank Frößler ja Jens Schedler
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt / Saksa

Puh.: +358 94 24 58 235
Sähköposti: asiakastuki@telttakauppa.fi

ALV-numero: DE 167895255
Kaupparekisterinumero: HRB 8223 KI
Rekisterioikeus: Kielin käräjäoikeus
LUCID-Rekisterinumero: DE4692278519524